%html%
Košík
Filip Kubec

Nový školní rok

Poslední letní měsíc se pomalu chýlí ke konci a nový školní rok už klepe na dveře. U nás v oddíle posledních několik dnů evidujeme intenzivní zájem o naše kurzy a přípravy na další pololetí všech našich kroužků proto právě vrcholí otevřením přihlašování pro nové zájemce! Neváhejte, míst už moc nezbývá.

Hlásit se můžete zde.

Kurzy v tomto pololetí začínají od pondělí 12. 9.


Na všechny se moc těšíme.
Instruktoři HO Satalice

V září na viděnou

Dětem se blíží vysvědčení a vytoužené prázdniny. Nastává čas rekapitulace a zakončení školního roku. Chceme poděkovat všem lezcům, kteří s námi jak v Satalicích, tak na BigWallu lezli. A rádi bychom touto cestou pochválili ty, kteří chodili nejčastěji:

 Ondra Š. má nejvíce prochozených lekcí v tomto pololetí ze všech kurzů
 Ema P. chodila nejčastěji dokonce do dvou kurzů zároveň Satalice 2 a Satalice Rodiče s dětmi

A zde se můžete podívat, zda i vy patříte mezi nejčastěji chodící lezce:

Satalice 1 Satalice 2 Satalice 3
David S., Sofie R., Filip B. a Vojta V. Ondra Š., Ema P., Tomáš S. Halka P., Matouš R., Michaela P.

BW Pondělí BW Čtvrtek BW Dospělí
Matouš J., Michal V., Honza S., Markéta V. Martin S. Adriena P., Marián Č., Lukáš K.


Krom dětí bychom rádi ocenili i naše instruktory, protože bez nich by to také nešlo. Víte koho jste mohli na kurzech letos potkávat nejčastěji?

 V Satalicích byli nejčastěji Tomáš J., Honza V., Milan a Tonda.
 Na BigWallu to byli Martin, Milan, Tonda a Honza H.

A nejaktivnějším instruktorem letošního roku byl Tomáš J.

Noví instruktoři

O uplynulém víkendu se řady našich instruktorů rozrostly o tři nové přírůstky:

Jana Mendlová přišla do oddílu se synátory Vojtou a Otou a práce s jejími i ostatními dětmi jí od začátku byla vlastní. Proto se postupně začala účastnit různých oddílových akcí jako doprovod a ve chvíli, kdy projevila zájem přiložit ruku k dílu (čti lanu) v roli instruktora, měla naši plnou podporu k účasti na akreditovaném kurzu.

Lukáš Kurz začal navštěvovat naše kurzy pro dospělé poměrně nedávno, vzhledem k předchozí zkušenosti s lezením ale velice rychle získal naši důvěru i v roli pomocné síly. Proto nebyl důvod ho také nepodpořit v účasti na akreditovaném kurzu.

Majo Černý k nám, stejně jako Jana, přišel se svými dětmi Deniskou a Olíkem do kurzů v Satalicích a lezecký pohyb je všechny zaujal. A protože je na oddílových výletech každá ruka dobrá a Majo nechtěl jen tak stát po skálou, byli jsme všemi deseti pro, aby spolu s Janou a Lukášem šel předvést, že v HO Satalice máme vysoký standard.

Všem třem gratulujeme!