%html%
Košík
Nábor a kurzy ve školním roce 2017/2018
Nábor a kurzy ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče, milí lezci,

prázdniny se pomalu ale jistě chýlí ke konci, a proto je na čase podělit se s Vámi o několik informací, týkajících se kurzů lezení na umělé stěně, které pro Vás náš oddíl již pravidelně pořádá v tělocvičně ZŠ Satalice a nejinak tomu bude i v nadcházejícím školním roce – opět se můžete těšit na kurzy jak pro děti, tak i pro mládež a dospělé.

Předně Vás srdečně zveme k účasti na úkázkové hodině, která se bude konat již v úterý 12. 9. 2017.


Oproti minulému roku se počet kurzů nemění, bohužel pro Vás ale máme jednu nemilou zprávu. Následkem změny politiky vedení ZŠ Satalice vůči našemu oddílu – úpravou podmínek nájemného – jsme byli nuceni zdražit všechny kurzy, konající se v Satalické tělocvičně. Oproti původním 100 Kč/h platíme od této sezóny nově 400 Kč/h.

Aktuální ceny za jednotlivé kurzy jsou uvedeny níže, nebo také zde.

1. Satalice

Každé úterý:

Satalice 1 (nejmladší děti, začátečníci) … 17.00 – 18.00 … 1700,- Kč / pololetí

Kapacita omezena na 16-18 dětí

 

Satalice 2 (starší děti, mírně pokročilí) … 18.00 – 19.00 … 1700,- Kč / pololetí

Kapacita omezena na 16-18 dětí

Satalice 3 (dospělí) … 19.00 – 20.00 … 1700,- Kč / pololetí

 

2. Vysočany Big Wall

Vysočany 1 … pondělí (pokročilí)  17.00 – 18.30 … 2800,- Kč / pololetí

Kapacita kurzu min. 5 účastníků, max. 8.

Vysočany 2 … čtvrtek (pokročilí)  17.00 – 18.30 … 2800,- Kč / pololetí

Kapacita kurzu min. 5 účastníků, max. 8.

Vysočany 3 … čtvrtek (výkonnostní lezení pro dospělé)  18.30 – 20.30 … 1500,- Kč / pololetí (nezahrnuje vstup na stěnu)

Kapacita kurzu min. 5 účastníků

V případě velkého zájmu může být v pondělí i ve čtvrtek  vypsán druhý, souběžný kurz. O tomto rozhodne předseda oddílu po obdržení všech přihlášek do kurzů.

 

Kurzy začnou při naplnění minimální kapacity v Satalicích i ve Vysočanech v týdnu od 18. 9. 2017.

 

A jak to bude s letošním přihlašováním?
Stejně jako loni bude přihlašování do našich kurzů probíhat pouze online prostřednictvím online přihlášky na našich webových stránkách. Přihlašování bude spuštěno již brzy, o přesném termínu budete včas informováni.I letos budeme účastníky rozdělovat do jednotlivých kurzů v Satalicích podle věku a zkušeností my, instruktoři na základě obdržených přihlášek. Tento způsob přihlašování jsme zvolili, abyste si naplno užili program, který pro vás připravíme.

O konečném umístění, případně neumístění dítěte do tréninkové skupiny rozhoduje předseda oddílu. Děti budeme umisťovat kurzů především dle pořadí přihlášení. Vyhrazujeme si však právo upřednostnit děti, které se účastnily kurzů v minulém roce a v případě kurzů v Satalicích také děti s trvalým bydlištěm v Satalicích.

O zařazení do konkrétního kurzu vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailu po obdržení přihlášky.

A na závěr ještě pár informací k organizaci kurzů.
Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili sekci Časté dotazy, kde se např. dočtete, jaké je na tréninky potřeba oblečení, jak je to s omlouváním nepřítomnosti a vůbec spoustu důležitých informací.
Odkaz zde: http://www.hosatalice.cz/faq/

Předem připomínáme, že do Satalic je nutná obuv se světlou podrážkou (dle řádu školy) a to i v případě, že má dítě lezečky. Do Vysočan jsou pak nutné vlastní lezečky. Pokud je lezci aktuálně nemají, je možnost si je na místě zapůjčit za 40,- Kč (částku mějte, prosím, případně připravenou přesně, instruktoři vám se zapůjčením pomohou). Dlouhodobé půjčování nedoporučujeme a to hned ze dvou důvodů. Jednak se to finančně nevyplatí a jednak to na stěně neradi vidí z hygienických důvodů.